Ar Augstākās tiesas 2018.gada 27.aprīļa lēmumu lietā SKC-815/2018 tika skatīts strīds par pārrobežu mantojuma lietas piemērojamo likumu un jurisdikciju. Izskatām svarīgākās atziņas!