“Kopīpašuma daļas lietošanas kārtība” ir uzskatāms par visai plašu jēdzienu, kas ietver materiālu vai nemateriālu labumu nodrošināšanu kopīpašniekiem, proti, autostāvvietu izveidošanu, rotaļlaukumu ierīkošanu, ietvju labiekārtošanu, kā arī citus projektus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku apkārtējās vides uzlabošanai. Taču, ko iesākt, ja pusēm pieder dzīvojamās mājas un mājas, kurās ir nedzīvojamās telpas, proti, kopīpašumā esošās daļas, kuru reāla sadale ir neiespējama, un kopīpašnieki nespēj izlemt par kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu?