2023.gada 23.marta Senāta spriedumā lietā SKC-100/2023 tika vērtēta profesijas ētikas kanoniem neatbilstoša rīcība kā prettiesiska Civillikuma 1635.panta izpratnē. Šis spriedums ir interesants ne tikai lietas dalībnieku emocionāli piesātinātās mijiedarbības, kas tos novedusi līdz tiesas sēžu zālei, bet arī vērtīgo tiesas atziņu dēļ, kas sniedz skaidrāku izpratni par atbildības ietvaru personas goda un cieņas aizskāruma gadījumā. Aplūkosim šo lietu sīkāk!