2023.gada 5.jūlijā Senāts pieņēmis spriedumu lietā SKC-19/2023, apskatot tādus jautājumus kā priekšlīguma juridiskā daba un būtība, tiesības prasīt priekšlīguma izpildi un apvienot šādu prasījumu ar prasījumu par galvenā līguma izpildi. Apskatām spriedumā pieņemto.