Prasības nodrošinājums un pagaidu aizsardzība nav jauni tiesību institūti, parasti tie tiek apskatīti prasītāja interešu kontekstā, pieņemot, ka prasītājs ir upuris, bet atbildētājs – agresors. Tomēr civilprocesā ir divas puses ar pretējām interesēm, un atbilstoši civilprocesa principiem abu pušu tiesībām un likumīgajām interesēm ir jābūt līdzsvarotām. Tādēļ šoreiz paraudzīsimies uz pagaidu aizsardzības līdzekļu un prasības nodrošinājuma piemērošanu no iespējamā atbildētāja, pret kuru prasība vēl nav celta, perspektīvas.