Pēdējos gados arvien biežāk arī tiesa saskaras ar pierādījumiem elektroniskā formā. Dažādu tiesvedību ietvaros tiesām, vērtējot elektroniskos pierādījumus, var nākties saskarties ar jēdzienu “metadati”. Skaidrojam, kas ir metadati un kā ar tiem var pierādīt elektronisko dokumentu vai saziņas faktu un autentiskumu.

Līdzautors: Rihards Grinaško, SIA “Leadell Vītols ZAB” jurista palīgs.

Kas ir metadati?

Metadati ir dati par datiem. Kā norādīts “Wikipedia”, metadati ir informācija, kas apraksta kādu citu datu kopu[1]. Jebkura datne pēc noklusējuma satur metadatus neatkarīgi no tās formāta. Ikreiz, kad tiek izveidota elektroniska datne, piemēram, dokuments, attēls, videoieraksts, skaņas ieraksts utt., šim failam tiek automātiski piesaistīti metadati, kuri var saturēt informāciju par šīs datnes autoru, izveides un modifikācijas datumu, laiku un vietu, iepriekšējām datnes versijām u. c.[2]