Reti kurš no darba tiesību praktizējošiem speciālistiem un interesentiem Latvijā atstāja bez ievērības Senāta Civillietu departamenta 2023.gada 27.jūnija lēmumu lietā SKC-131/2023. Ar ko interesants ir šis Senāta lēmums, un kāpēc ir būtiski nošķirt kolektīvo tiesību strīdu no kolektīvā interešu strīda?