Vai korespondence, piemēram, dalībnieku sapulces protokols, uzskatāma par saņemtu, ja tā nosūtīta uz uzņēmuma mājaslapā norādīto e-pasta adresi? Kādā šogad pieņemtā spriedumā Senāts paplašinājis gadījumus, kad komersants nevar atsaukties uz korespondences nesaņemšanas faktu. Kādas ir šīs situācijas, un kā pierādīt, ka sūtījums šādā gadījumā tiešām ir saņemts?