Kā var uzvarēt strīdā, ja nav pietiekamu finanšu līdzekļu? Pirmajā brīdī vienīgā pareizā atbilde šķiet – nestrīdēties, piekāpties –, jo strīda risināšana tiesā pieprasa zināmus līdzekļus. Tomēr pastāv vairāki strīdu risināšanas aspekti, kas obligāti nepieprasa bezierunu piekāpšanos un ļauj nonākt pie pozitīva risinājuma. Apskatām rīcības modeļus, kas var noderēt ikvienam, kurš nonācis civiltiesiskā konflikta situācijā un kuram nepietiek finanšu resursu juridiskai aizstāvībai.

Neapšaubāmi, principiālos strīdos personai, kurai nav iespējas sev finansēt juridisko palīdzību, pierādīt savu taisnību nebūs vienkāršs uzdevums. Bet kategoriski pateikt, ka šādos gadījumos lieta noteikti tiks zaudēta, arī nevar, jo tiesai civilprocesā, kurā viens no svarīgākajiem tiesību principiem ir procesuālā sacīkste, ir mehānismi taisnīguma veicināšanai.