Nav noslēpums, ka par strīdiem un tiesvedībām, var domāt dažādi – to ietekmē gan kopējā uzņēmuma strīdu risināšanas stratēģija un izstrādātais rīcības algoritms (ja tāds ir), gan arī iesaistīto pušu temperaments un pieredze. Tomēr, lai strīdus varētu veiksmīgi izmantot vai pareizi aprēķināt ar tiem saistītos riskus, ir būtiski izvēlēties piemērotāko strīdu risināšanas vietu. Apskatām kritērijus, ko ieteicams izvērtēt, to darot!