Inflācijas straujais pieaugums pēdējā gada laikā aktualizēts presē gan Krievijas kara Ukrainā kontekstā, gan saistībā ar Covid-19 pandēmijas radīto krīzi. Inflācijas jautājums tieši jurisprudences aspektā nesen analizēts arī kādā tieslietā, kur darbinieks papildus darba devēja radītajiem zaudējumiem prettiesiskas atbrīvošanas dēļ, pieprasīja atlīdzināt arī inflācijas procentus.