Apkoposim Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņas kādā šogad pieņemtā spriedumā, kurā tiesa analizējusi, vai ir tiesiski noteikt vecuma ierobežojumu arodbiedrības priekšsēdētāja kandidātiem!

Lietas būtība

2022.gada 2.jūnija spriedumā lietā C-587/20 vērtēts jautājums par arodbiedrību konfederācijas statūtu noteikumu, ar ko paredzēts vecuma ierobežojums tās priekšsēdētāja amata kandidātiem. Proti, Dānijas arodbiedrību konfederācijas statūtos bija noteikts, ka priekšsēdētāja amatā var ievēlēt tikai biedrus, kuri ievēlēšanas dienā nav sasnieguši 60 gadu vecumu, un šis vecuma ierobežojums biedriem, kas ir atkārtoti ievēlēti pēc 2005.gada kongresa, paaugstināts līdz 61 gadam.

Persona A iesniedza sūdzību Vienlīdzīgas attieksmes pārvaldē, norādot, ka tikusi diskriminēta vecuma dēļ. Pārvalde uzskatīja, ka aizliegums personai A kandidēt uz federācijas "HK/Privat" priekšsēdētājas amatu 2011.gada kongresā vecuma dēļ ir pretrunā Nediskriminācijas likumam, un izdeva rīkojumu "HK/Privat" samaksāt A kompensāciju 25 tūkst. dāņu kronu (aptuveni 3400 eiro) apmērā un vēl procentus.