Aplūkosim Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņas spriedumā, kurā analizēts, vai apstāklis, ka darbinieks ir slimojis, var ietekmēt viņa atlīdzības apmēru atvaļinājuma laikā!

Kā 2021. gada 9. decembra spriedumā lietā C-217/20 nolēma EST, nav pieļaujamas tādas valsts tiesību normas un prakse, kurā paredzēts – ja darba ņēmējs slimības izraisītas darbnespējas situācijā izmanto savas tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atalgojuma, ko viņš saņēmis pirms pieprasītā ikgadējā atvaļinājuma, apmēra samazinājums saistībā ar slimības izraisītu darbnespēju ņemts vērā, nosakot ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā viņam izmaksājamā atalgojuma apmēru.