Aplūkosim šogad pieņemtu Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu, kurā tiesa analizēja, kā aprēķināt profesionālo ugunsdzēsēju atalgojumu un kuru laiku ieskatīt darba stāža noteikšanai!

2022.gada 7.jūlija spriedumā lietā C-377/21 EST vērtēja, vai, aprēķinot pilna darba laika profesionālo ugunsdzēsēju atalgojumu, finansiālā darba stāža noteikšanai tajā ieskaita brīvprātīgā ugunsdzēsēja statusā nostrādāto nepilna darba laika darbu, ņemot vērā darba apmēru, proti, faktiski nostrādāto laiku saskaņā ar prorata temporis principu, nevis visu darba veikšanas laikaposmu.

Lietas būtība

Laikposmā no 1982.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.jūlijam R.M. strādāja par brīvprātīgo ugunsdzēsēju. Šajā laikposmā viņš saskaņā ar darba līgumiem privātajā sektorā no 1990.gada 30.jūlija līdz 1995.gada 11.februārim un no 1995.gada 23.februāra līdz 1998.gada 8.februārim veica kravas transportlīdzekļa vadītāja darbu, kā arī apsarga pienākumus no 1998.gada 9.februāra līdz 2001.gada 30.martam.