Aplūkosim kādu šī gada sākumā pieņemtu Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu, kurā vērtēts, kā darbinieka atvaļinājumā pavadītais laiks ietekmē virsstundu aprēķināšanu!

Lietas būtība

2022.gada 13.janvāra spriedumā lietā C-514/20 skatīts strīds Vācijā, kur vispārējā koplīgumā noteikts, ka piemaksas par virsstundām 25% apmērā maksā par tām nostrādātajām stundām, kas pārsniedz 184 stundas 23 darba dienās. 2017.gada augustā, kurā bija 23 darba dienas, darbinieks nostrādāja 121,75 stundas pirmajās 13 dienās un pēc tam atlikušajās 10 dienās izmantoja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas atbilst 84,7 darba stundām.