Vai izdrukas no tīmekļvietnes un ekrānšāviņi var tikt izmantoti kā pierādījumi tiesā? Senāts analizē elektronisko pierādījumu pieļaujamību tiesā.

Lietas būtība

Senāta Civillietu departaments 2023.gada 6.septembra spriedumā lietā SKC-565/2023 aplūkojis jautājumu par tīmekļvietņu izdruku un ekrānšāviņu kā pierādījumu pieļaujamību. Lietā prasītājs cēlis prasību pret otru komersantu, lūdzot: