Atjautības uzdevums! Kāds darba devējs uzteicis darbiniekam līgumu. Šim uzteikumam nav piekritusi darbinieka arodbiedrība, tādēļ darba devējs prasa darba līguma izbeigšanu tiesā. Paralēli tiesvedībai darba devējs izsniedzis darbiniekam vēl vienu uzteikumu, ko darbinieks apstrīdējis tiesā. Kurš uzteikums un kurā brīdī galu galā jāpiemēro? Atbildi nesenā spriedumā atradis Senāts.

Senāts 2022.gada 27.janvārī pieņēmis spriedumu lietā SKC-15/2022, lemjot par tiesas pienākumu apturēt tiesvedību darba devēja prasības lietā par darba līguma izbeigšanu, ja darba ņēmējs tiesā apstrīdējis darba devēja uz cita pamata viņam vēlāk izdoto uzteikumu.

Lietas būtība

Konkrētajā lietā darba devējs bija veicis darbinieku skaita samazināšanu, likvidējot darbinieka amatu un uzteicot viņam darba līgumu. Uzteikuma izsniegšanas procesā noskaidrots, ka darbinieks ir arodbiedrības biedrs, tādēļ darba devējs vērsās pie arodbiedrības, lai saņemtu tās piekrišanu darba līguma uzteikumam.