Kā aprēķināt darba samaksu darbiniekam, kas nosūtīts darbu veikt citā valstī? Vai komandējuma naudu var uzskatīt par darba samaksas daļu? Situāciju jo īpaši sarežģī apstāklis, ka nosūtītajam darbiniekam jāpiemēro gan Latvijas, gan konkrētās ārvalsts un starptautiskie normatīvie akti. Izskatīsim aktuālos jautājumus, kas saistās ar darbinieku nosūtīšanu, un apskatīsim arī kādu lietu, kas nonākusi tiesā.