Strīdi par biedrības tiesībām un nosacījumiem papildus pamatdarbībai veikt saimniecisko darbību tiesu praksē ir retums, tādēļ jebkurš spriedums par šo tematu ir ievērības vērts. Parasti šādi strīdi skar vai nu pienākumu maksāt nodokli, jo atklājas, ka biedrības dibināšanas atklāts vai slēpts mērķis ir peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana to biedriem, vai nu pārkāpumus, kas ļauj Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atņemt biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Vispirms jāatzīmē, ka biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi bez peļņas gūšanas rakstura. Tātad biedrība savā būtībā ir bezpeļņas organizācija, kurai piemērojams īpašs nodokļu režīms.

Nosacījumi, kas jāievēro

Vienlaikus biedrība ir tiesīga papildus veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu noteiktos mērķus.