Kā pierādīt, ka konkrētā mobilā telefona lietotājs ir apsūdzētā persona? Vai slepus ierakstīti balss ieraksti var tikt izmantoti kā pierādījumi tiesā? Kādos gadījumos drīkst noklausīties sarunas? Izskatām tiesu praksi.

Lietas būtība

Senāts 2023.gada 25.jūnijā skatīja lietu SKK-14/2023 par operatīvās telefonsarunu noklausīšanās un balss paraugu iegūšanas tiesiskuma izvērtējumu. Minētajā lietā vairākas personas atzītas par vainīgām noziedzīgo nodarījumu nodarīšanā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās – naudas zādzības mēģinājumiem lielā apmērā no glabātavas, svešas kustamas mantas – transportlīdzekļa un piekabes – zādzību un preču zādzību no veikala, kā arī vairāku citu noziedzīgu nodarījumu veikšanu.