Eiropas Savienības Tiesa 2023.gadā izskatīja virkni spriedumu, kuros gūtās atziņas par atvaļinājumu un atpūtas laiku ir vērts ņemt vērā ikvienam darba devējam. Apskatām pagājušā gada būtiskākās spriedumu atziņas darba tiesībās.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai darbiniekam ir tiesības saņemt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par periodu, kad faktiski nebija iespējams veikt darbu dēļ darba devēja rīcības.
  • Vai karantīnas laiks, kas sakrīt ar ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, dod tiesības uz atvaļinājuma pagarinājuma par karantīnas periodu.
  • Vai ikdienas atpūtas laiks ir daļa no iknedēļas atpūtas laikposma.