Datorprogramma ir viens no autortiesību objektiem, kas aizsargāts Autortiesību likumā (AL). Tās autoram ir izņēmuma tiesības uz datorprogrammas izmantošanu, kā arī tiesības atļaut vai aizliegt to izmantot citiem. Par nelegālu datorprogrammu izmantošanu var iestāties kriminālatbildība, ja konstatēts, ka autortiesību pārkāpums rada būtisku kaitējumu. Savukārt, ja nodarītais kaitējums nesasniedz Krimināllikumā (KL) noteikto apmēru, piemērojama administratīvā atbildība.

Datorprogrammu lietotājiem jāievēro AL, lai, izmantojot datorprogrammu, nepārkāptu intelektuālā īpašuma tiesības. Datorprogrammas autoram ir izņēmuma tiesības izplatīt, iznomāt, izīrēt, publiski patapināt vai reproducēt datorprogrammas. Tāpat datorprogrammas autoram ir tiesības izmantot savu darbu jebkādā veidā, atļaut (licenzēt) vai aizliegt tā izmantošanu un saņemt atlīdzību par atļauju izmantot savu darbu un par tā izmantošanu.

Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem jāsaņem autortiesību subjekta atļauja par katru darba izmantošanas veidu un katru izmantošanas reizi. Aizliegts izmantot darbus, ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja (AL 40.panta 1.daļa). Atļauju izsniedz gan licences līguma, gan licences veidā (AL 40.panta 2..daļa). Saskaņā ar AL 68.panta 1.daļas 1.punktu darbība, ar kuru aizskartas autortiesību subjekta personiskās vai mantiskās tiesības, uzskatāma par autortiesību pārkāpumu, tostarp arī autortiesību un blakustiesību objektu fiksācija, to publicēšana, publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkādā veidā bez autortiesību un blakustiesību subjekta piekrišanas.