Nevainīguma prezumpcija[1] ir viens no tiesiskas valsts pamatprincipiem. Tomēr nodokļu krimināllietās veidojas priekšstats par "vainīguma prezumpcijas" esamību. Daļēji tas saistīts ar to, ka kriminālprocess var būt uzsākts vienlaikus ar administratīvo procesu vai arī pēc tam. Administratīvajā procesā savukārt praksē nodokļu maksātājiem aktīvi jāpierāda savas rīcības atbilstība likumam, saimnieciskajām interesēm, godprātība partneru izvēlē un pārbaudē.

Raksta līdzautors: Jānis Taukačs, ZAB "SORAINEN", zvērināts advokāts

Pierādījumi "migrē"

Ja kriminālprocesā persona var neliecināt un izvelēties savu aizstāvības pozīciju, tad administratīvajā procesā neliecināšanai un pierādījumu nesniegšanai ir tikai negatīvas sekas. Tāpēc bieži materiāli no administratīvā procesa "migrē" uz kriminālprocesu, kurā jau ir visi nepieciešamie "pierādījumi" kriminālprocesa virzīšanai tālāk.