Senāta Administratīvo lietu departaments 2019.gada 13.augustā pasludināja spriedumu lietā SKA-243/2019, vērtējot situāciju, kuras pamatā bija sūdzība par Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu par autostāvvietas izmantošanas laika pārsniegšanu piemērot līgumsodu.

Lietas būtība

Senāta Administratīvo lietu departaments skatīja lietu, kurā pieteicējs – juridiska persona, kas sniedz autostāvvietu pakalpojumu, – iesniedza sūdzību par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumu. PTAC pārbaudes lietu ierosināja par pieteicēja klientiem, t.i., patērētājiem, piedāvātajiem līguma noteikumiem, konkrēti – līguma noteikumos paredzēto līgumsodu.

PTAC lēmumā pieteicējam piemēroti vairāki tiesiskie pienākumi, un sākotnēji pieteicējs lūdza atcelt PTAC lēmumu pilnā apmērā. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Kasācijas instancei pieteicējs iesniedza sūdzību par spriedumu daļā, ar ko par netaisnīgiem atzīti pieteicēja līguma noteikumi, kuros tā nepilnīgas izpildes gadījumā paredzēts piemērot līgumsodu, kas pārsniedz 10% no maksas par pakalpojumu, ko izmantoja, bet par ko nesamaksāja patērētāji. Par līguma nepilnīgu izpildi uzskatīts gadījums, kad patērētājs veicis samaksu par autostāvvietu vai saņēmis bezmaksas biļeti, bet, turpinot izmantot autostāvvietu pēc apmaksātā laika beigām, nav samaksājis par turpmāko laiku.