Iepriekšējā publikācijā aplūkojām, kas ir komercnoslēpums un kādēļ nepieciešama tā aizsardzība, kā arī iepazināmies ar vispārīgiem komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumiem. Šajā publikācijā turpināsim konkrētāk par pasākumiem, kas komercnoslēpuma aizsardzībai veicami, uzsākot vai izbeidzot darba attiecības, kā arī to laikā.

Pasākumi darbinieku atlases procesā

  • Pirmkārt, ieteicams informēt kandidātus, lai tie darba intervijas laikā neizpauž sava esošā vai bijušā darba devēja komercnoslēpumu, piemēram:
    • algas apmēru;
    • klientu datus;
    • mārketinga stratēģijas.

Lai gan konkurenta informācijas iegūšana var likties vilinoša, jāņem vērā, ka šādas informācijas izmantošanas gadījumā tās izmantotājam var būt pienākums pierādīt informācijas iegūšanas likumību. Šādas informācijas iegūšana no bijušā darbinieka vai nespēja pierādīt iegūšanu var tikt atzīta par nelikumīgu.

  • Intervijas laikā, īpaši, ja tiek intervēts kandidāts tehniskas specialitātes amatam, nevajadzētu iztaujāt potenciālos darbiniekus par to, kā viņu darba devējs vada komercdarbību, un par potenciālā darbinieka īstenoto projektu detaļām.

Jāņem vērā, ka intervijas mērķis ir iegūt informāciju par potenciālā darbinieka prasmēm un kvalifikāciju, nevis darba devēja komercdarbību.

  • Ja darba intervijas laikā ir nepieciešams kandidātam izpaust komercnoslēpumu, kandidātam būtu jāparaksta konfidencialitātes līgums - apņemšanās saglabāt, neizmantot un neizpaust komercnoslēpumu.