2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.705 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem" (Noteikumi). Noteikumu mērķis, kā norādīts anotācijā, ir mazināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) riskus kredīta devēju un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju darbībā un nodrošināt NILLTF novēršanas pasākumu veikšanas efektivitāti. 

Noteikumu subjektiem līdz 2019.gada 1.februārim Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) pirmo reizi bija jāiesniedz informācija par NILLTF novēršanas iekšējo politiku un procedūru izstrādi un apstiprināšanu. Iekšējās kontroles sistēmā jāiekļauj arī kārtība un apjoms, kādā veicama klienta izpēte, un kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība.

Klientu izpēte

Saistībā ar klientu izpētes veikšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektam rodas vairāki jautājumi: vai tas jādara vienmēr? Vai pietiek ar vienkāršo izpēti vai jāveic padziļinātā izpēte? Kas jāpēta? Cik tālu jāpēta – vai pietiek ar jautājumu uzdošanu pašam klientam vai jāizmanto arī citi avoti? Vai pietiek ar paša klienta izpēti vai jāpēta arī klienta sadarbības partneri?