2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.705 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem" (Noteikumi). Tie pieņemti, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (Likums) 47.panta 4.daļu, kurā ietverts pilnvarojums MK noteikt saistošas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā Likuma 45.panta 2.1daļā minētajiem Likuma subjektiem.

Noteikumu mērķis, kā norādīts anotācijā, ir mazināt NILLTF riskus kredīta devēju un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju darbībā un nodrošināt NILLTFN pasākumu veikšanas efektivitāti. Tie pieņemti 2018.gada 13.novembrī, un pirmo reizi par NILLTFN iekšējo politiku un procedūru izstrādi un apstiprināšanu Noteikumu subjektiem informācija Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) bija jāiesniedz līdz 2019.gada 1.februārim.