Laiks, kad vietējais darbaspēks spēja nodrošināt visas darba devēju vajadzības un apmierināt pieprasījumu darba tirgū, ir pagājis. Pēdējā laikā arvien pieaug to darba devēju skaits, kas ne tikai apsver iespēju nodarbināt ārzemniekus, bet šo soli jau ir veikuši.

Ārzemnieku, īpaši augsti kvalificētu ārvalstu speciālistu, nodarbināšanai var būt vairāki motivējoši faktori. Viens no biežāk minējiem iemesliem ir izglītība jomā, kuru Latvijā nepiedāvā neviena izglītības iestāde vai kuras absolventu skaits ir neliels. Tāpat par labu ārzemnieka izvēlei var būt tādi apstākļi kā jauni biznesa kontakti, ārvalstu pieredze u.c. Katram darba devējam ir savi apsvērumi, tomēr ikvienam jāpadomā par 2 būtiskiem aspektiem, kas nenovēršami saistīti ar ārzemnieka nodarbināšanu, – imigrācijas procedūru un saistītajiem nodokļu jautājumiem.