Mūsdienās maksātnespējas procesa mērķis ir ļaut maksātnespējīgām personām atsākt ekonomiski aktīvu dzīvi, vienlaikus ievērojot arī kreditoru intereses. Ir būtiski aplūkot ieguvumus un ierobežojumus, kas parādniekam rodas pēc bankrota procedūras pasludināšanas.

Pozitīvie ieguvumi

Kā parādniekam pozitīvs ieguvums pēc bankrota procedūras pasludināšanas jānorāda apstāklis, ka apstājas:

  • aizdevuma (kredīta) lietošanas procentu pieaugums;
  • likumisko procentu pieaugums;
  • līgumsoda pieaugums (tostarp procentos izteikta līgumsoda pieaugums);
  • nokavējuma naudas pieaugums;
  • kā arī nodokļu prasījumiem tiek apturēta tās nokavējuma naudas aprēķināšana, kas tiek noteikta kā procentu maksājums par nodokļu, nodevu un soda naudas samaksas termiņa nokavējumu.