Mūsdienās maksātnespējas procesa mērķis ir ļaut maksātnespējīgām personām atsākt ekonomiski aktīvu dzīvi, vienlaikus ievērojot arī kreditoru intereses.

Fiziskās personas maksātnespējas būtība

Spēkā esošajos normatīvajos aktos, kuros regulēts maksātnespējas process, paredzēta visa kreditoru kopuma interešu iespējami lielāka apmierināšana, ņemot vērā tiesiskajā sistēmā pieņemtos aizsardzības procesus maksātnespējīgas fiziskās personas tiesību ievērošanā.

Maksātnespējas uzdevums ir tiesiskā veidā palīdzēt personai, kas vēlas atgriezties normālā ekonomiski aktīvā dzīvē, novērst procentu un soda naudas pieaugumu, sakārtojot parāda atmaksu atbilstoši pārskatāmai shēmai un fiziskās personas iespējām, maksimāli ievērojot kreditoru intereses.