26.05.2016. Eiropas Savienības Padome apstiprinājusi ilgi gaidīto direktīvu par zinātības un komercnoslēpumu aizsardzību pret to nelikumīgu iegūšanu, lietošanu un izpaušanu (Direktīva). Tas noticis tikai pāris nedēļas pēc tam, kad Baraks Obama parakstīja ASV Komercnoslēpumu aizsardzības aktu. Kas par sakritību!

Jaunajā Direktīvā noteikti komercnoslēpumu aizsardzības minimālie standarti visā ES. Šāda harmonizācija nepieciešama, jo komercnoslēpumu aizsardzības noteikumi dalībvalstīs atšķiras, līdz ar to tas var novest pie fragmentēta Eiropas Savienības (ES) tirgus. Proti, uzņēmēji var atturēties no investīcijām vai izpētes un attīstības kādā dalībvalstī, ja viņu biznesa noslēpumi tajā netiks pienācīgi aizsargāti - tā globālajā konkurencē ir nevēlama parādība.