Ekonomiku digitalizēšana mainījusi pasauli un piedāvā virkni jaunu iespēju uzņēmējdarbībai. Tas rada jaunus izaicinājumus uzņēmējiem, pakalpojumu un preču pircējiem, kā arī valsts kontroles institūcijām.

Raksta līdzautors: Jānis Ciguzis, ZAB "BDO Law", jurists

Katram no digitalizētajā ekonomikā iesaistītajiem dalībniekiem ir sava specifiska problemātika. Raksta mērķis ir aplūkot tieši uzņēmēja riskus – kā sevi pasargāt, kā identificēt un izpildīt savas saistības pret valsti un savu klientu darījumos, kuros preci vai pakalpojumu elektroniski iegādājas galapatērētājs, kurš nav saimnieciskās darbības veicējs (tostarp nav reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā)?