No 2024.gada 1.janvāra spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NIL likums), kas ne tikai paplašina patiesā labuma guvēja definīciju attiecībā uz juridiskiem veidojumiem jeb trastiem, bet arī paredz ārvalstu Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistra izveidi.

Funkcija reģistrēt informāciju par ārvalstu juridisko veidojumu patiesiem labuma guvējiem piešķirta Uzņēmumu reģistram (UR), kas patieso labuma guvēju centrālā reģistra funkciju veic kopš 2017.gada 1.decembra. Papildus tika izstrādāti arī atbilstoši grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas nosaka kārtību, kādā UR veido šo reģistru,  kāda informācija tajā tiek iekļauta un kāda informācija ir pieejama publiski.