Vai darba devējam ir tiesības mainīt summēto darba grafiku pēc uzteikuma izsniegšanas darbiniekam? Un cik dienas iepriekš ir jāpaziņo par izmaiņām summētāja darba grafikā?