Uzņēmums nodrošina klientu apkalpošanu klātienē. Darba devējs periodiski vēlas veikt darbinieku pārbaudes ar alkometru. Vai darba devējam ir tiesības veikt šādu pārbaudi? Vai darba līgumā var iekļaut punktu par šādu pārbaužu veikšanu, nosakot arī to biežumu? Kā noformēt alkohola pārbaudes rezultātus un vai darba devējam ir jābrīdina darbinieks par veicamo pārbaudi?

Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļas 4.punktā paredzēts, ka darba devējs var uzteikt darba līgumu nekavējoties, ja darbinieks, veicot darbu, atrodas alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī. To, vai darbinieks ir apreibinošu vielu ietekmē, var pārbaudīt:

  • nosūtot darbinieku uz medicīnisko pārbaudi;
  • fiksējot šo faktu darba devēja sagatavotā aktā.