Par darbinieka aizvietošanu parasti sagatavo atsevišķu vienošanos. Kā noteikt beigu termiņu saslimuša darbinieka aizvietotājam, ja nevar zināt, kad aizvietojamais darbinieks būs vesels un atsāks strādāt?