Biznesa ētika, korporatīvā sociālā atbildība, godīga vai negodīga komercprakse, reputācija, organizācijas kultūra, ētiska uzņēmējdarbība, ilgtspējīga uzņēmējdarbība – šīs ir tēmas, kuras šobrīd cenšas skaidrot uzņēmēji, sabiedrība, klienti, pētnieki un arī mediji visā pasaulē. Kur sākas ētika un godīgums? Vai uzņēmējdarbība vispār var būt ētiska? Un kas vispār ir ētika? Kā tā izpaužas un darbojas organizācijas ikdienā?