Darba likuma 75. pantā noteikts, kā aprēķināt darba samaksu un vidējo izpeļņu, ja darbinieks atrodas attaisnotā prombūtnē. Kā pareizi aprēķināt vidējo izpeļņu, ja pēdējo sešu vai vairāk mēnešu laikā darbinieks nav strādājis, viņam nav izmaksāta darba samaksa un darbinieks atradies neattaisnotā prombūtnē? Kā rīkoties, ja prombūtne ir neattaisnota?