Šajā raksta daļā aplūkošu darba koplīguma noslēgšanas un grozīšanas kārtību, koplīguma izbeigšanās nosacījumus atbilstoši Darba likuma (DL) normām, kā arī aktuālākās tiesu prakses atziņas par darba koplīguma jautājumiem.

Darba koplīguma noslēgšana

Darba koplīguma noslēgšana notiek vairākos posmos.

1.posms - ierosinājums

Darba koplīguma noslēgšanu var ierosināt jebkura iepriekš minētā puse – gan darba devējs, gan darbinieku pārstāvji (t.sk. arodbiedrība), kā arī darba devēju vai darbinieku organizācijas vai to apvienības (savienības). Pusei, kas saņēmusi priekšlikumu slēgt koplīgumu, 10 dienu laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas jāsniedz rakstveida atbilde.