Darba koplīgumu nozīme darba tiesiskajās attiecībās nav pietiekami novērtēta mazajos un vidējos uzņēmumos. Tie vairāk raksturīgi lielajiem uzņēmumiem. Iespējams, tā pamatā ir nepietiekamas ziņas un izpratne par darba koplīgumu būtību un nozīmi sociālajā dialogā.

Proti, darbinieki atturas ierosināt darba koplīguma noslēgšanu, baidoties pasliktināt attiecības ar darba devēju vai pat zaudēt darbu, savukārt darba devēji atturas ekonomisku apsvērumu dēļ, norādot nespēju nodrošināt darbiniekiem lielākas sociālās garantijas. Turklāt vairums darba devēju to uzskata par lieku formalitāti un apgrūtinājumu.

Darba koplīgumu noslēgšana var būt izdevīga gan darbiniekiem, gan darba ņēmējiem. Koplīgumā puses var vienoties par abpusēji izdevīgiem noteikumiem. Darbiniekiem nosaka labākus darba un sociālās aizsardzības noteikumus, kas motivē darbinieku uzsākt vai turpināt darba tiesiskās attiecības, savukārt darba devējam, izmantojot savu vērtīgāko resursu - motivētu un apmierinātu darbaspēku, paaugstinās darba kvalitāte, konkurētspēja un darba rezultāti.

Rakstā aplūkošu darba koplīgumu pozitīvo nozīmi darba tiesiskajās attiecībās, kā arī koplīguma saturu un tā noslēgšanas kārtību. Raksta ietvaros netiks analizēta darba koplīguma specifika valsts pārvaldē.