Darba likuma (DL) 149.panta 3.daļā ir teikts, ka neizmantoto atvaļinājumu drīkst pārcelt tikai uz vienu gadu. Kas notiek situācijā, kad darbinieks dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un viņam paliek neizmantots ikgadējais atvaļinājums? 

Piemēram, darbinieks uzņēmumā strādā divus gadus. Pirmajā darba gadā tika izmantotas divas atvaļinājuma nedēļas un pārējās divas – pārceltas uz nākamo gadu. Otrajā darba gadā darbinieks izmanto vēl divas atvaļinājuma nedēļās un paziņo, ka pēc diviem mēnešiem dosies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Ņemot vērā, ka bērnu kopšanas atvaļinājums ir ilgāks par vienu gadu, kas notiek uz neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu? Vai šī neizmantotā daļa obligāti ir jāizmanto līdz bērnu kopšanas atvaļinājumam?

Saskaņā ar DL izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu. Šādā gadījumā atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu.