Darbinieks regulāri kavē darbu – dažkārt 10 minūtes, citreiz pusstundu. Biežākā atruna – aizgulējos. Darba devējs vairākkārt izteicis mutisku aizrādījumu, pēc kura darbinieks dažas dienas ierodas darbā laikus, bet tad atkal kavē. Nesen darbinieks nokavēja arī rīta sapulci, kas traucēja pārējiem veiksmīgi realizēt dienas plānus. Citu iebildumu pret konkrēto darbinieku nav. Vai darba kavējumi ir pamats, lai darbinieku atlaistu? Kā darba devējam jārīkojas, kā jāformulē uzteikums utt.?