Ar valdes locekli noslēgts pilnvarojuma līgums. Valdes loceklim piešķirtas 20 apmaksātas brīvas dienas. Vai par šīm dienām valdes loceklim jārēķina vidējā izpeļņa (kā būtu jādara darba līguma gadījumā), vai arī jāsamaksā noteiktā mēnešalga? Kad tā jāizmaksā – pirms atvaļinājuma vai algas izmaksas dienā? Darba līguma gadījumā atvaļinājuma nauda būtu izmaksājama pirms atvaļinājuma.