Vai un kā drīkst dalīt tēvu atvaļinājumu? Vai darba devējs drīkst atteikt, ja tēvs grib dalīt šo atvaļinājumu 2 daļās - 5 dienas katrā?