Vai darba devējam saskaņā ar Darba likumu ir tiesības potenciālajiem darbiniekiem uzdot izpildīt kādus uzdevumus, lai pārliecinātos par atbilstību ieņemamajam amatam? Nav runa par psiholoģisko novērtējumu, bet tieši profesionālajām kompetencēm. Vai darba devējs pēc tam šos darbus drīkst izmantot? Piemēram, kandidāts ir sagatavojis lielisku ideju kāda projekta reklāmai, tomēr darbā tiek pieņemts cits kandidāts. Vai pirmā kandidāta idejas vēlāk uzņēmums drīkst attīstīt un izmantot?