Darbinieks strādā nepilnu laiku. Līgumā noteikts, ka viņš strādā X stundas nedēļā, par ko saņem Y eiro mēnesī. Ja kādu mēnesi darbinieks nav reāli nodarbināts līgumā minētās X stundas, vai viņam tāpat ir jāmaksā līgumā noteiktā summa?