Zinātniskā institūcijā darbinieks strādā kā ekonomists. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu viņu uz sešiem gadiem ievēl par pētnieku / vadošo pētnieku / zinātnisko asistentu, tādējādi darbiniekam darba līgumā iekļauti divi amati, tostarp viens (uz nenoteiktu laiku) amats ir pamatslodze, bet otrs kā vēlēts amats uz noteiktu laiku (papildslodze). Vai šādā gadījumā jāveico divi amata apraksti? Vai arī ir iespējams tos apvienot vienā amata aprakstā?