Vai grozījumi darba līgumā ir jānumurē? Kā tos labāk noformēt? Līdz šim grozījumus nenumurējām, tomēr ir problēmas atrast, kādi grozījumi un par kuriem darbiniekiem pēdējā laikā ir veikti, kā arī sarežģīti saprast, kura ir beidzamā darba līguma redakcija. Kā labāk rīkoties?