Vai pašvaldība drīkst slēgt darba līgumu ar personu, kam ir darbnespējas lapa B?