Cik ilgā laikā darbiniekam jāsniedz paskaidrojums par darba kārtības neievērošanu? Vai darbinieks var lūgt pagarināt paskaidrojuma sniegšanas termiņu, pamatojot, ka paskaidrojuma sniegšanai jākonsultējas ar juristu?